دوره رایگان «توانایی سخنرانی برای برندسازی شخصی»

درباره‌ی این دوره

پیشنهاد ویژه‌ی آی بهتر

در این دوره‌ی آموزشی با شما در مورد مهارت‌های سخنرانی، در راستای یک برنامه‌ی پرسنال برندینگ جامع صحبت خواهم کرد. آموزش‌هایی که شما قطعاً برای دستیابی به یک برند شخصی قوی احتیاج خواهید داشت.

تابحال…

پنج جلسه از این دوره‌ی رایگان برگزار شده

در راستای برنامه برندسازی شخصی خود به قدرت سخنرانی دست پیدا کنید

در رسانه‌ها

انتشار خبر شروع دوره‌ی خطاهای نوابغ در خبرگزاری رسمی