نابغه وب گردی شوید

امروز یکی از کاربرهای سایت زیر مقاله‌ی «چگونه نابغه شویم» کامنتی گذاشته بود که من رو تشویق کرد امروز این مقاله را برای شما طرفداران موفقیت و شکوفایی نبوغ بنویسم. امیدوارم این مطلب مورد توجهتون [...]

همه نابغه‌اند… اما چطور؟

بگذارید تمام صحبت را با یک جمله از آلبرت انیشتن شروع کنم. شخصی که نبوغ خود را از راه خود به شکوفایی رسانید. شخصی که نظریاتش در دورانی مورد تمسخر واقع می‌شد و در جواب، هیچ جز لبخندی معنا دار نشان [...]

چگونه نابغه شویم؟

این مطلب راهنمایی عملی و گام به گام برای تبدیل شدن شما به یک نابغه است. در این مطلب قرار نیست شما فقط بدانید که چگونه نابغه شوید، بلکه می‌خواهیم به سمت گام‌هایی حرکت کنیم که پس از مدتی خودتان را [...]