از این شاخه به اون شاخه پریدن – قسمت دوم

*امروز با بحثی متفاوت و البته قسمت دوم از موضوع از این شاخه به آن شاخه پریدن با شما هستم. در قسمت قبلی این موضوع با شما در مورد نیمه پُر لیوان، یعنی آنچه عموماً دیگران به آن توجه نمی‌کنند [...]

از این شاخه به اون شاخه پریدن – قسمت اول

مطمئنم با خودتان می‌گوئید امان از این شاخه به آن شاخه پریدن!…. و احتمال بیشتری می‌دهم که مشکل شما بیش از اینکه در این مورد با خودتان باشد، با دیگران است! اگر شما هم با مسأله‌ی از این شاخه [...]