آداب ارائه کارت ویزیت

وقتی قرار است حرفه‌ای باشیم، نمی‌توانیم تنها و تنها به یک یا چند جنبه از رفتارهای خودمان بپردازیم. گاهی رفتارهایی کوچک اما اشتباه، اعتبار ما را به شدت کاهش می‌دهند. این که در یک جلسه کاری، یک [...]

ویژگی‌های کارت ویزیت شخصی

کارت ویزیت شخصی هم نکات خودش را دارد! تعجیب نکنید، چرا که بعد از مطالعه‌ی این مقاله احتمالاً متوجه خواهید شد بعضی از نکات برای شما نیز تازگی دارد. تمرکز من در این مطلب بر روی موضوع برندسازی شخصی [...]

آداب معاشرت در تعریف و تمجید از دیگران

تعریف کردن از دیگران، اگر بی‌غل و غش و صمیمانه باشد کاری بسیار عالی است. قطعاً تعریف از دیگران می‌تواند زمینه‌ای ایجاد کند تا آنها بیش‌ از پیش با شما احساس صمیمیت کنند. شاید کتاب آئین دوست‌یابی [...]

ده اشتباه آداب معاشرت در دنیای کاری

شاید با خودتان فکر کنید که اهمیت به آداب معاشرت در دنیای کسب و کار آنچنان ضرورت ندارد. اما اشتباه نکنید. نتایج تحقیقات دانشگاه هاروارد و موسسه تحقیقاتی استنفورد نشان می‌دهد موفقیت در یک جایگاه [...]