سخنرانی آرین سلیمانی درمورد برندسازی شخصی در برج میلاد

امروز، یعنی ۵ مرداد ۱۳۶۵، یکی از بزرگ‌ترین سخنرانی‌های کشور در حوزه برندسازی شخصی توسط آرین سلیمانی اتفاق افتاد. همانقدر که برندسازی شخصی در کشور ما موضوع جدیدی است و ما را به وجد آورده، صحبت‌های [...]