هرچه بوی تعهد میدهد…

دیگران عاشق تعهد و هرچه بوی تعهد می‌دهد هستند. آنها نیاز به کسی دارند تا بتوانند به او تکیه کنند و در کنار او به موفقیت و خوشبختی دست پیدا کنند. دیگران پزشک متعهد، مدیر متعهد، مشاور متعهد و حتی [...]

جنبه‌های تعادل در برند شخصی

در مقاله‌ی «تعادل در برند شخصی» که توصیه می‌کنم قبل از مطالعه‌ی این مقاله، حتماً آن را مطالعه کنید به موضوعی چالش برانگیز در حوزه برندسازی شخصی پرداختیم. اینکه چطور برخی تصاویر، صحنه‌ها و اشخاص [...]

تعادل در برند شخصی

در ذهن مخاطبان شما، همواره هارمونی‌ و تعادلی میان آنچه در باطن شما می‌گذرد و ظاهر جستجو میشود. برای شروع درک این مطلب بیایید یک لحظه به سطح شهر برگردیم. اینبار به رانندگی دیگران توجه کنید و به [...]