چرا هدف‌گذاری بلندمدت ممکن نیست؟

در جاهای بسیاری با اصلاح هدف‌گذاری بلندمدت روبرو شده‌اید. هدف‌گذاری بلندمدت این است که شما تعیین کنید در بلندمدت به چه اهدافی می‌خواهید دست پیدا کنید. تا اینجا به‌نظر عالی می‌رسد. اما بگذارید در [...]

چالشی در مورد عادات بد

تغییر در زندگی…پیش به سوی آرزوها حتماً شما هم مثل همه کسانی که این مقاله را می خوانند با دیگرانی که روی مبل و جلوی تلویزیون لم داده‌اند و مشغول خوردن تنقلات هستند فرق دارید. با [...]

رویکرد کششی و فشاری در برخورد با نقاط قوت

آنچه برای ما ارزشمندی، پیشرفت، رشد، خوشحالی و در نهایت موفقیت به بار می‌آورد، تمرکز بر بهبود نقاط قوت است. واقعاً اینطور است که “هرکسی را بهر کاری ساختند”. ما راه فراری در مقابل [...]

عجب چراغ قرمز طولانی‌ای

عجب چراغ قرمزیست! چقدر طولانی. گویا ۱۰‌ها سال است پشت آن ایستاده‌ایم و خیلی آرام حرکت می‌کنیم. درباره‌ی زندگی صحبت می‌کنم، چهارراه پیشرفت و موفقیت. چهارراهی که با چراغی قرمز سالهاست پشت آن [...]

برای سینرژی لازم نیست همه‌فن حریف باشید

قبل از شروع: سینرژی چیست؟ اجازه دهید چندخطی برای کسانی که تابحال درمورد سینرژی چیزی نشنیده‌اند توضیح دهم که اصلاً سینرژی چیست. توصیه می‌کنم اگر با مفهوم و کارکرد سینرژی (یا همان هم‌افزایی) آشنایی [...]

انقلاب نقاط قوت

ردیابی منشا و سرچشمه انقلاب نقاط قوت کار آسانی نیست. بعضی پیتر دراکر، بعضی دیوید کوپر و برخی دیگر دکتر مارتین سلیگمان را شروع کننده‌ی این جنبش می‌دانند. اما انقلاب نقاط قوت، صرف‌نظر از اینکه [...]

همه نابغه‌اند… اما چطور؟

بگذارید تمام صحبت را با یک جمله از آلبرت انیشتن شروع کنم. شخصی که نبوغ خود را از راه خود به شکوفایی رسانید. شخصی که نظریاتش در دورانی مورد تمسخر واقع می‌شد و در جواب، هیچ جز لبخندی معنا دار نشان [...]

بدون IQ چگونه نابغه شویم؟

برای پاسخ به این سوال که «چگونه تبدیل به یک نابغه شویم» خوب است شما را با نبوغ آشنا کنم. اشتباهی که خیلی از ما مرتکب آن می‌شویم و در نتیجه خودمان را همیشه دست کم می‌گیریم این است که فکر می‌کنیم [...]

page 1 of 2