میز کارتان را مرتب نگه دارید

 In نوشته‌های عمومی

شلوغ و درهمریخته بودن اتاق خصوصاً میز کار، اثر بدی بر کارایی شما دارد. تصور کنید قرار است ابتدای صبح، کار خود را با شوق روی پروژهتان ادامه بدهید. اما وقتی با اتاقی نامنظم و میزی خاک گرفته و پر از وسیله، که نامرتب کنار هم افتاده اند مواجه میشوید، انرژی و تمرکز ذهنیتان از دست میرود.

از کجا شروع کنیم؟

مشخص کنید که برای کارتان به چه وسایلی نیاز دارید، و همان‌ها را روی میز و اطراف خود قرار دهید. شاید یک کامپیوتر، چند کتاب و مجله، کاغذ و قلم، فهرست کارها، فنجان چای و گلدانی با چند شاخه گل تازه کافی باشد. البته در طول روز قطعاً جای وسایل عوض خواهد شد و ممکن است چیزهای دیگری به میز اضافه شوند. فراموش نکنید که هدف، انجام شدن کار است نه داشتن میزی که هر لحظه مرتب باشد و از تمیزی برق بزند.

میز کار باید طوری باشد که در هنگام کار با آن راحت باشید. اما وقتی کارتان تمام شد، کافی است چند دقیقه را برای مرتب کردن فضای کاری و میز خود صرف کنید تا برای فردا و ابتدای شروع کار، این نظم و ترتیب دوباره شوق شما را تحریک کند.

اگر زمانی احساس کردید ذهنتان آنقدر شلوغ شده که هر کاری میکنید کارتان پیش نمیرود، کار را رها کنید و به مرتب و تمیز کردن اتاق و میز کارتان مشغول شوید.حرکت بدنی و دسته بندی اشیاء فیزیکی روی میزتان بر روی ذهنتان تأثیر بسیار مثبت میگذارند.

هم خرده ریزه های بی مصرف را دور خواهید انداخت، هم اتاقی تمیزتر و مرتبتر خواهید داشت. حتی شاید تصمیم بگیرید تغییر دکوراسیونی بدهید و جای بعضی چیزها را عوض کنید؛ و بعد ببینید بردن میز از این سو به آن سوی اتاق چقدر حال و هوایتان را بهتر کرده. در این فرایند، ذهن شما فرصت خواهد یافت تا روی حل مسئلهای که درگیرش شده بود کار کند؛ و ناگاه خواهید دید که پاسخ را یافته اید، کارتان از دست‌انداز درآمده، و میتوانید با سرعت و کارایی بیشتری ادامه‌اش بدهید!

میز-کار-مرتب-موفقیت

 

همین حالا با دوستانتان به اشتراک بذارید
Recent Posts

Leave a Comment