شاید منظور از قانون جذب این باشد…

 In نوشته‌های عمومی

رؤیاها کمی دور و دست نیافتنی هستند، نامحدود، بی‌قید و بی‌قانون. همینطور رؤیاها معمولاً جنبه عقلی ندارند و سرشار از احساسات ما هستند. اما چه کنیم که تحقیقات اخیر یکی از دانشگاه‌های غربی نشان می‌دهد که موفق ترین فوتبالیست‌های دنیا در سنین بین ۷ تا ۱۲ سالگی رؤیای قهرمان شدن را بارها و بارها در ذهن خود مرور کرده‌اند. باید بگویم که این رؤیاها و آرزوهای شماست که به شما جهت می‌دهند، و همین رویاها هستند که ذهن شما را وادار می‌کنند راهی برای دستیابی به آنها بیابد.

football-dream-ibehtar

اگر شما رؤیایی بزرگ در سر نپرورانید، هیچ‌گاه به فکر چاره‌ای برای تحقق آن نخواهید بود. اما با رؤیا، ناخودآگاه شما در خواب و بیداری در جستجوی راه‌حلی برای تبدیل آنها به واقعیت‌ خواهد بود. حتی خودآگاه شما لحظه به لحظه هوشیارتر از قبل و با چشمانی باز هرچه که ممکن است شما را به رؤیاهایتان برساند ثبت و ضبط می‌کند. جالب است که مغز خودآگاه ما ۹۹.۹٪ اطلاعات اطراف خود در طول روز را نادیده می‌گیرد و فقط به اطلاعاتی توجه می‌کند که به نوعی به تحقق اهداف، رؤیاها و بقای ما ارتباط داشته باشند.

رؤیا چه کار می‌کند؟

رویاها مسیر را برایتان روشن می‌کنندرؤیا باعث می‌شود مغز شما از میان بی‌شمار اطلاعات اطراف خود، آنهایی را که به نوعی در ارتباط با تحقق آرزوهای شما هستند را نادیده نگرفته و به دست شما برسانند. رؤیای ثروتمند شدن دارید؟ از امروز مغز شما فرصت‌های تجاری بیشتری را ضبط می‌کند. در آسانسور، هواپیما و قطار افراد ثرتمندی که ممکن است به تحقق آرزوهای شما کمک کنند را نادیده نمی‌گیرد. به شما پیشنهاد می‌دهد با فلان شخص رابطه برقرار کنید و حتی فضاهای خالی بازار برای کسب و کار را به شما نشان خواهد داد. تمام این‌ها تا دیروز نیز اطراف شما بودند، اما مغز شما ناگزیر از آنها چشم‌پوشی می‌کرد، چرا که دستوری برای ضبط آنها نداشت و قادر نبود تمام این اطلاعات را در نظر بگیرد، چرا که مغز ما نیز ظرفیتی دارد.

حال اگر رویاهایتان را نمی‌شناسید، بیشتر به درون خودتان مراجعه کنید. اگر رؤیایی در سر دارید، بیشتر به آن بیاندیشید و آن را در ذهنتان به تصویر بکشید. درباره آن با دیگران صحبت کنید و قبل از هر اقدامی (حتی انتخاب رشته دانشگاه و انتخاب شغل) رؤیایتان را در نظر بگیرید. آیا این کار می‌تواند شما را به رؤیایتان نزدیک کند؟

امتحان کنید

همین حالا با دوستانتان به اشتراک بذارید
Recent Posts

Leave a Comment